„FRYZELA”

ul. Suraska 6, 15-422, BIAŁYSTOK

Inne kosmetyki w linii